Często zadawane pytania

często
zadawane
pytania

trucheck badanie onkologia

Trucheck wykrywa nowotwór

Trucheck nie ma być i nie powinien być traktowany jako zamiennik jakichkolwiek badań przesiewowych

W granicach błędu wynik „ujemny” jest rozsądnym wskaźnikiem niewykrywalnego raka typu objętego badaniem. W przypadku innych nowotworów nieobjętych badaniem nie należy wyciągać wniosków z wyniku „ujemnego”

Wynik „ujemny” oznacza, że w czasie badania we krwi nie było wykrywalnych komórek nowotworowych.

Trucheck jest nieinwazyjnym badaniem krwi, częste badanie nie ma żadnych wad. Radzimy jednak, aby trucheck przeprowadzać co 12 miesięcy w przypadku wyniku negatywnego

Badanie z dużą dokładnością wskazuje lokalizację wybranych typów nowotworów, a w innych tkanka pochodzenia może być identyfikowana z rozsądną dokładnością. We wszystkich przypadkach wyników „dodatnich” raport z badania powinien zostać zinterpretowany przez lekarza, który pomoże wskazać Ci dalsze postępowanie.

Nie, takie osoby powinny bezzwłocznie zasięgnąć fachowej porady lekarskiej.

Nie

Jeżeli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie, napisz do nas wypełniając poniższy formularz

  rak wykrywanie komórek

  Zadbaj o swoje zdrowie

  Zrób badanie

  rak wykrywanie komórek

  Zadbaj o swoje zdrowie

  Zrób badanie